வங்கியூடாக நன்கொடைகளை வழங்குபவர்கள் அதுகுறித்து விபரங்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ (nagarkovilnagam@hotmail.com) அன்றி தொலைபேசியூடாகவோ தெரியப்படுத்தவும். நன்கொடை வழங்கியவர்களுக்கு காலக்கிரமத்தில் பற்றுச்சீட்டுக்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

1) Nagarkovil Poorvika Nagathampiran Aalaya Paripalana Sabai,
Bank Of Ceylon,
Nelliady,Srilanka.
Current Account No: 71373532

2) Nagarkovil Poorvika Nagathampiran Aalaya Paripalana Sabai,
Bank Of Ceylon,
Nelliady,Srilanka.
Saving Account No: 71373459

3) Nagarkovil Poorvika Nagathampiran Aalaya Paripalana Sabai,
Commercial Bank,
Nelliady,Srilanka.
Saving Account No: 8108039475

சி-இராஜறஞ்சன்
(தலைவர்,பரம்பரை நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளர்) :0094 776145409

வ-பத்மநாதன்
(பொருளாளர்) : 0094 777589873 / 0094 212225453

த-குருபரன்
(செயலாளர்) : 0094 779934285